Công nghệ thông tin thay đổi cách thức làm việc

14:45 04/08/2017

Theo đánh giá của Chính phủ, tỉnh Quảng Trị được xếp hạng cao trong việc thực hiện cải cách hành chính để bảo đảm sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là đã bằng lòng mà tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực để thực hiện tốt hơn nữa công tác này. Đây cũng là một trong những chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các ngành và địa phương về duy trì chỉ số cải cách hành chính. Tại Trung tâm Tin học – Văn phòng UBND tỉnh, một trong những đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và làm thay đổi cách thức làm việc.

Thay vì trực tiếp đến nhận thông tin, người dân và doanh nghiệp có thể nhận được kết quả của một thủ tục hành chính bằng máy tính có kết nối mạng. Đó là một trong những phần mềm giải quyết thủ tục hành chính được triển khai tại Trung tâm Tin học – Văn phòng UBND tỉnh.

Đơn giản hóa và nhanh nhạy là một trong những lợi ích khi áp dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính mà Trung tâm Tin học – Văn phòng UBND tỉnh thực hiện.

Một ứng dụng quan trọng khác mà Trung tâm Tin học – Văn phòng UBND tỉnh đang thực hiện là triển khai phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các đơn vị và địa phương. Mấu chốt của công cụ này là để biết đơn vị nào đã hoàn thành và đơn vị nào chưa hoàn thành nhiệm vụ của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Chị  Nguyễn Thị Vân, cán bộ Trung tâm Tin học – Văn phòng UBND tỉnh giải thích rằng so với trước đây thì có sự thay đổi căn bản. Với công cụ này, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh sẽ biết đơn vị, địa phương đã thực hiện nhiệm vụ và đơn vị, địa phương nào chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy, nhiệm vụ mà UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các đơn vị, địa phương thực hiện được giám sát một cách tự động bằng công nghệ thông tin.

Điều đó cũng cho thấy công nghệ thông tin có tác động tích cực đến việc thay đổi phương thức làm việc. Nó trở thành công cụ đắc lực cho công tác cải cách hành chính. Theo đánh giá, sau một thời gian ngắn triển khai, các sở ngành và các địa phương đã có sự cố gắng trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao để hoàn thành công việc và Trung tâm Tin học – Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị đang kỳ vọng sẽ mở rộng hoạt động này.

Ông Lê Châu Long, Giám đốc Trung tâm Tin học, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: “Với kết quả ban đầu được đánh giá tích cực, Trung tâm Tin học – Văn phòng UBND tỉnh sẽ ứng dụng công nghệ thông tin giữa các đơn vị và địa phương với nhau. Bởi các đơn vị, địa phương vẫn có mối quan hệ phối hợp thực hiện nhiệm vụ và sẽ thấy rõ trách nhiệm thực hiện đến đâu của mỗi đơn vị, địa phương trong công tác, từ đó, UBND và Chủ tịch UBND tỉnh sẽ biết rõ hơn để chỉ đạo, điều hành tốt hơn”.

Một vấn đề đáng chú ý khác là hiện nay, dịch vụ công trực tuyến đang được Chính phủ và các địa phương rất quan tâm để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Theo xu hướng này và với sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh sẽ triển khai phần mềm một cửa điện tử được bàn giao từ Sở Nội vụ. Như vậy, các dịch vụ công trực tuyến sẽ từng bước đưa vào để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Qua đó, người dân và doanh nghiệp có thể ở nhà hoặc bất cứ đâu có máy tính kết nối internet thì có thể trao đổi, cung cấp thông tin cho chính quyền để giải quyết công việc.
 

Đình Giáo / quangtritv.vn

hat sen hue